زاگرس : محصولات با کیفیت

سیخ شوی صنعتی زاگرس نیشابور

png

سیخ شوی صنعتی زاگرس نیشابور نیز مانند سایر دستگاه های تولیدی این شرکت، با استفاده از استیل نگیر 304 ساخته می شود.

این دستگاه، سه جداره است

 1. جداره محل سیخ ها
 2. جداره مخزن آب
 3. جداره ظاهری دستگاه
 • حدود 35 تا 40 لیتر آب گیری می شود.
 • با حدود 60 لیتر آب، آب کشی می نماید.
 • در هر 15 دقیقه، 200 الی 250 سیخ را می شوید. بعبارتی ساعتی 1000 سیخ
 • موتور این دستگاه از نوع گیربکسی است
 • جهت جلوگیری از زنگ زدگی، حتی نقطه جوش ها از جنس استیل است.
 • در کف دستگاه، شیر تخلیه ای تعبیه شده است تا قبل از تخلیه سیخ ها، کلیه ی جرم ها از دستگاه تخلیه شود.
 • کف لگن سیخ شوی، گرد است تا پس از شستشو، ذره ای مواد غذایی داخل آن نماند.
 • این دستگاه مستقیما" به آب لوله کشی وصل می شود.

بدلیل اهمیت آب داغ در شستشو، اگر لوله کشی آب داغ در محل نصب نداشته باشید، از نصب دستگاه معذوریم.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom