زاگرس : محصولات با کیفیت

جذب بازاریاب فعال در سطح کشور

شرکت زاگرس نیشابور، جهت خدمات فروش محصولات خود در سطح کشور، نیروی فعال جذب می نماید.

شرایط :

  • صداقت و دین داری
  • قدرت بیان و ارتباطات اجتماعی قابل قبول
  • آمادگی برای انجام سفرهای کاری
  • مصاحبه

واجدین شرایط به روش های زیر درخواست خود را برای ما ارسال نمایند.

  • ارتباط با ما در سایت زاگرس نیشابور به آدرس zagrosfactory.ir
  • تلگرام شرکت زاگرس نیشابور به شماره : 09333771043

شماره های تماس شرکت:

05142221555 الی 8