زاگرس : محصولات با کیفیت

نمایندگی ها

نمایندگی های شرکت زاگرس نیشابور در سطح کشور به شرح زیر می باشد

ردیف

شهر

نام نماینده

شماره تماس

آدرس

1

تهران

آقای اصلانی شبستری

09121200210

2

مشهد

شرکت آریا مهندسی پیکان

09158028850

09155063691

0513855814

3

مشهد

آقای حائری

09151155992

4

لاهیجان

آقای یوسفی

09111438123

5

کرج

آقای ولیعهدی

09196469744

6

ارومیه- دفتر غرب کشور

آقای علی رفیع نیا

09191007874

09141415858 04432252204

7

ارومیه

آقای ختافی

09141452817

8

اصفهان

آقای عادل نیکویی

09133100447

9

بوشهر

آقای سلیمانی

09173717571

10

بوشهر

09171120911

11

تهران

آقای زارع

09121087558

12

کرمانشاه

آقای هاتفی

09188311342

13

تهران

آقای کریمی

09121448458

02155635260

02155603223

14

تبریز

آقای محمدی

09141156585

04135555545

04135562922

15

اردبیل

آقای کاروزاده

09141511444

04533364919

16

قزوین

آقای یوسفی

09121818312

09358606568

02833227731

17

اصفهان

آقای فتاحی

09133171247

18

کرج

آقای خلج

09121692640

19

زنجان

آقای رازغی

09121416539

20

آستارا

آقای محبی

09112818373