زاگرس : محصولات با کیفیت

همکاری با ما

شرایط پذیرش نمایندگی حقوقی در سطح کشور

1- سابقه حد اقل د وسال در زمینه فروش محصولات تجهیزات صنعتی آشپزخانه

2- بازاریابی و همکاری با مشتریان حقیقی و حقوقی

3- دارای پروانه کسب مربوطه

4- ندلشتن سوء سابقه

شرایط پذیرش نمایندگی فروش حقیقی در سطح کشور

1- دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

2- گذران دوره بازاریابی در واحد اموزشی شرکت

3- داشتن کارت پایان خدمت یا معافی

4-تعهد کاری حد اقل یکسال پس از دوره آزمایشی

5-روابط اجتماعی مناسب و قدرت بیان جهت پرزنت