زاگرس : محصولات با کیفیت

سیخ شوی صنعتی زاگرس نیشابور

شستشوی 1000 سیخ در ساعت
شستشوی 1000 سیخ در ساعت
حتی نقطه جوش ها، استیل است
حتی نقطه جوش ها، استیل است
سیخ شوی
سیخ شوی
photo_2017-05-07_04-42-09
photo_2017-05-07_04-42-09
سیخ شوی زاگرس
سیخ شوی زاگرس