زاگرس : محصولات با کیفیت

ظرفشوی صنعتی زاگرس نیشابور

ظرفشویی دوجداره، با استیل نگیر304
ظرفشویی دوجداره، با استیل نگیر304
تنها دستگاه ظرفشویی تمام دیجیتال
تنها دستگاه ظرفشویی تمام دیجیتال
آب کمتر، برق کمتر، پودر کمتر، کار با گاز
آب کمتر، برق کمتر، پودر کمتر، کار با گاز
ظرفشویی 1500 بشقاب اتوماتیک زاگرس نیشابور
ظرفشویی 1500 بشقاب اتوماتیک زاگرس نیشابور