زاگرس : محصولات با کیفیت

ظرفشویی 85 سبدی زاگرس (گیوتینی)

شستشوی 1500 بشقاب در ساعت
شستشوی 1500 بشقاب در ساعت
همراه با میز ورودی و میزخروجی و خشک کن
همراه با میز ورودی و میزخروجی و خشک کن
درب ظرفشویی از بالا باز می شود
درب ظرفشویی از بالا باز می شود
85 sabadi
85 sabadi
85 sabd
85 sabd
ظرفشویی گیوتینی زاگرس
ظرفشویی گیوتینی زاگرس
ظرفشویی 85 سبدی زاگرس نیشابور
ظرفشویی 85 سبدی زاگرس نیشابور