زاگرس : محصولات با کیفیت

سوالات مشتریان عزیز - مخزن آب، ظرفشویی زاگرس با نمونه های مشابه چه تفاوتی دارد؟

در نمونه های مشابه، مخزن های آب از جنس ورق ساخته می شود. مخزن های آب تمام ظرفشویی های زاگرس نیشابور از جنس استیل 4 میل ساخته شده است بطوریکه اگر دمای آب به 5 برابر حد معمول برسد، این مخزن نمی ترکد