زاگرس : محصولات با کیفیت

سوالات مشتریان عزیز - برای ظروفی که احیانا نجس شده اند، چگونه شستشوی مطمئن(از نظر شرعی و بهداشتی) انجام می گیرد؟

پس از شستشوی ظروف با آب داخل مخزن، آب لوله کشی که به کُر وصل است، ظروف را آبکشی می نماید. جهت صرفه جویی در مصرف آب، این آب وارد مخزن می شود و برای شستشوی ظروف بعدی استفاده می گردد.