زاگرس : محصولات با کیفیت

سوالات مشتریان عزیز - آیا چربی های موجود بر روی ظروف، با آب داخل مخزن مخلوط نمی شود؟

در مرحله اول، مواد غذایی روی ظروف توسط کارگر پاک می شود. چون آب مخزن داغ است، چربی ها بصورت محلول درآمده و روی سطح آب مخزن قرار می گیرد. دستگاه طوری طراحی شده است که چربی های سطح آب، تخلیه می شود.