زاگرس : محصولات با کیفیت

سوالات مشتریان عزیز - علت مصرف کمتر آب در ظرفشویی زاگرس نسبت به نمونه های مشابه چیست؟

این دستگاه طوری طراحی شده است که آب آبکشی را که به کُر وصل است، ذخیره نموده و با حفظ دمای 40 تا 60 درجه برای شستشوی اولیه برگشت می دهد.