زاگرس : محصولات با کیفیت

سوالات مشتریان عزیز - حداکثر بعد از چند سال، شاهد زنگ زدگی قطعات داخلی دستگاه های ظرفشویی صنعتی زاگرس خواهیم بود؟

با توجه به اینکه تمام قطعات فلزی داخلی دستگاه، حتی کوچکترین پیچ ها از استیل 304 ساخته شده است، بهیچوجه شما شاهد زنگ زدگی نخواهید بود.