زاگرس : محصولات با کیفیت

سوالات مشتریان عزیز - تاکید فرموده اید که تمام قطعات از استیل نگیر 304، می باشد. قطعات داخلی دستگاه که در معرض دید مشتریان نیست، چطور؟

پمپ ها و حتی پیچ های کوچک داخلی دستگاه های زاگرس نیشابور از استیل نگیر 304 ساخته شده است