زاگرس : محصولات با کیفیت

سوالات مشتریان عزیز - فرموده اید، ظرفشویی 2000 تایی، قاشق و چنگال را هم جزو 2000 تا آورده اید؟

برخی از فروشندگان، قاشق و چنگال را جزو قطعات محاسبه کرده اند و می گویند 2000 قطعه. اما دستگاه ظرفشویی زاگرس نیشابور، 2000 ظرف برنج خوری را می شوید.